ردیف نام محصول تصویر محصول قیمت
1 فر توکار برقی میلان مدل G6 6,742,000 تومان
2 فر توکار برقی میلان مدل GS6 7,301,000 تومان
3 فر توکار برقی میلان مدل G10 7,839,000 تومان
4 فر توکار برقی میلان مدل GS10 8,409,000 تومان
5 فر توکار برقی میلان مدل G12 8,452,000 تومان
6 فر توکار برقی میلان مدل GS12 9,032,000 تومان